Samenwerking DA en D.I.O.: “Sterke partij die weer kan investeren”

De samenvoeging van FACO/D.I.O. en DA zou eindelijk de noodzakelijke krachtenbundeling van zelfstandigen, waar de branche al jaren over spreekt, waar maken. Jos Jongstra, algemeen directeur van FACO zegt in het persbericht dat met de op hand zijnde samenwerking ‘Een langgekoesterde wens van de zelfstandige drogisterij in vervulling gaat’.

Jongstra was vandaag niet bereikbaar voor nader commentaar. Formulemanager Cor Geldhof geeft in een reactie naar Careality aan dat Faco heel positief tegenover deze ontwikkeling staat. “Voor de branche zou een intense samenwerking perfect zijn en verdere versnippering tegengaan. De bundeling van krachten met een partij als Mosadex betekent dat er een sterke partij ontstaat die weer kan investeren. De intentie tot samenwerking is er absoluut. Het kan nog even duren voordat we deze plannen verwezenlijken, je schuift deze twee organisaties niet zomaar in elkaar.”

“Over een maand of twee spijkers met koppen”
Angelique Derks, woordvoerdster van Mosadex vertelt desgevraagd aan Careality dat Mosadex en Faco er onderling uit zijn. “We zijn momenteel heel druk in overleg en alle procedures worden door de verschillende partijen doorlopen. Welke partijen dat exact zijn, laten we weten zodra diverse instanties hun licht over de mededinging hebben laten schijnen. We verwachten dat er over een maand of twee spijkers met koppen kunnen worden geslagen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is overigens onder voorbehoud wel akkoord met de doorstart van DA, lieten zij via een spoedbesluit weten.”

Hoofdkantoor poogt 2/3 banen te behouden
In diverse dagbladen viel vandaag overigens te lezen dat het hoofdkantoor van DA drastisch af moet slanken en dat 2/3 van de medewerkers in Zwolle hun baan zou verliezen. Dat is niet correct. Derks: “Dit is verkeerd in de berichtgeving opgenomen. Henk Castelijns had juist aangegeven dat we ernaar streven om tweederde van de banen te behouden. Dat willen we bij deze graag rechtzetten.” Als het hoofdkantoor van DA eenderde afslankt, zouden ongeveer 70 mensen hun baan verliezen.

Hoewel het merendeel van de banen behouden blijft, noemt Castelijns in een interview met BNR Nieuwsradio het banenverlies in de centrale organisatie ‘een forse maatregel waar niet aan te ontkomen viel om de simpele reden dat het bedrijf in deze situatie is terechtgekomen vanwege te hoge kosten in verhouding tot de omzetten die gemaakt werden. Het bedrijf moest, al dan niet onder een nieuwe moeder, fors afslanken om in leven te blijven.”

Blijf op de hoogte: via deze website of in de eerstvolgende printversie van Careality zullen Henk Castelijns en Mosadex nader op de actualiteiten ingaan.