Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
13 maart 2012

Behoefte aan ‘pin-armen’ bij de kassa

Veel winkels willen graag het pinnen stimuleren. Er  zijn al veel pin-only kassa’s (zelfscan en bemande kassa’s), er zijn zelfs al cashloze winkels en het pinnen wordt via campagnes sterk gestimuleerd. Maar het pinnen moet natuurlijk voor iedereen toegankelijk zijn. Voor sommige groepen is het pinnen nog steeds een grote uitdaging. Dat geldt vooral voor mensen met een fysieke beperking. Uit onderzoek is gebleken dat een pin-arm een goede oplossing biedt voor deze mensen. Dit meldt de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen in een persbericht aan Careality.

Het streven naar minder contant geld en meer pintransacties is heel begrijpelijk. Zo wil de consument steeds vaker pinnen en heeft minder contant geld op zak. Met pinnen is de consument daarom ook makkelijker te verleiden tot impulsaankopen, wat een positief effect op de omzet heeft. Bovendien zorgen meer pintransacties voor lagere kosten waar ook de consument uiteindelijk van mee profiteert. En zeer belangrijk, het draagt bij aan een veiligere winkelomgeving voor medewerkers en consumenten.

Maar het pinnen mag natuurlijk geen mensen buiten sluiten. Voor sommige mensen, vooral mensen met een fysieke beperking, kan pinnen lastig zijn. Uit onderzoek van Viziris, een netwerkorganisatie van en voor mensen met een visuele beperking, bleek dat er bij een grote groep mensen behoefte bestaat aan een fysieke oplossing als hulpmiddel bij het pinnen. Nederland telt circa 350.000 blinden en slechtzienden en 1,2 miljoen mensen met een motorische beperking. Bovendien is ruim 14% van de Nederlandse bevolking boven de 65 jaar. Met de vergrijzing van de bevolking lijkt aandacht voor gebruiksgemak van pinnen van groot belang. Bovendien blijkt dat aanpassingen er vaak toe leiden dat voor alle gebruikers het gemak toeneemt.

Om het pinnen voor mensen met een fysieke beperking gebruiksvriendelijker te maken, is er een aantal oplossingen, zogenoemde pin-armen,  in de markt. De pinautomaat is door deze arm flexibel en kan naar de consument toegehaald en/of gekanteld worden.  In een onderzoek uitgevoerd door de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland en Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is een aantal van deze armen uitvoerig getest door een groep mensen met fysieke beperkingen. Het blijkt dat het merendeel van de testgroep alle geteste pin-armen een positieve bijdrage vindt leveren aan het betaalgemak. Zij betalen gemakkelijker met de pin-arm dan zonder. Gemiddeld cijfer voor de pin-armen is met een 7 een ruime voldoende. Wel zijn er nog vele hindernissen voor mensen met een beperking die ook bij het gebruik van een pin-arm, of zelfs juist bij het gebruik van een pin-arm, optreden.  Punten van aandacht blijken te zijn:

-Hoogte van de pin-arm
Er zijn veel verschillende beperkingen en daardoor ook veel verschillende wensen op het gebied van de hoogte van de pinautomaat. Zo zijn er kleine mensen, mensen in een rolstoel, maar ook mensen met een gemiddelde grootte die een andere beperking hebben. Daarom gaat de voorkeur uit naar een pin-arm die in hoogte verstelbaar is.

-Afschermen intoetsen pincode
Het kunnen afschermen van het intoetsen van de pincode is cruciaal voor de veiligheid van de consumenten. Echter dit is nu niet overal goed mogelijk. Vaak heeft dit te maken met de hoogte en de richting waarin de pinautomaat heen staat. Zo is dit voor rolstoelgebruikers meestal problematisch bij een hoog gelegen pinautomaat.

-Soepelheid pin-arm
Veel van de huidige pin-armen zijn relatief zwaar /stroef om te bewegen. Voor veel mensen met een beperking kan dit een fysieke belemmering zijn om de arm te kunnen gebruiken.

-Onduidelijkheid over werking
Voor veel consumenten is het niet duidelijk dat het een pin-arm betreft, wat het doel is en hoe de arm werkt. Er ontbreken ook meestal instructies of aanwijzingen van de caissières om de consumenten die hier behoefte aan hebben, op te wijzen.

Nog niet perfect
Zoals gezegd is er al een behoorlijk aantal pin-armen op de markt. Meer pin-armen dan in de test zijn meegenomen. Uit de test blijkt dat die pin-armen in ieder geval een toegevoegde waarde hebben. Maar ze zijn nog zeker niet perfect. De fabrikanten van pin-armen zijn gevraagd bovenstaande aandachtspunten te gebruiken om de pin-armen te optimaliseren. Winkels kunnen aan consumenten duidelijker aangeven dat  de betaalautomaat op een pin-arm staat en wat de mogelijkheden van deze pin-arm zijn. Bovendien kunnen winkels  caissières beter informeren, want de pin-armen zijn bij hen ook onvoldoende bekend. Op deze manier kan het pinnen voor mensen met een beperking veel gebruiksvriendelijker worden.

Wanneer u vragen heeft over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Ingeborg van der Pijl van de CG-raad (030-760 0031, i.vanderpijl@viziris.nl)  of Roland Verhoef van SBEB (070-3206730, rverhoef@efficientbetalen.nl).  Het testrapport is te vinden op www.efficientbetalen.nl.

 


Deel dit bericht:


Reacties zijn gesloten.

Careality