Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
14 januari 2015

Reclamecode Cosmetische Producten van kracht

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) heeft een bijzondere reclamecode opgesteld, namelijk de Reclamecode Cosmetische Producten, die onlangs unaniem is aangenomen door het bestuur van de Stichting Reclame Code (SRC). Daarmee is de code onderdeel geworden van de Nederlandse Reclame Code en van toepassing op de gehele branche.

Een paar jaar geleden heeft de Europese Cosmetica Vereniging (Cosmetics Europe) het initiatief genomen tot Europese zelfregulering van cosmeticareclame. Een ‘Charter and guiding principles on responsible advertising’ zijn vastgesteld. Bij de totstandkoming waren vertegenwoordigers van adverteerders, zelfreguleringsorganisaties, Europese instituties en diverse belangenorganisaties (waaronder de Europese consumentenvereniging, BEUC) betrokken. De Europese code heeft als basis gefungeerd voor de nu tot stand gekomen Reclamecode Cosmetische Producten.

De cosmetica-industrie is een grote adverteerder met relatief weinig klachten over haar reclame-uitingen. Toch heeft de industrie gemeend om zelf regels te moeten opstellen waaraan een (verantwoorde) industrie moet voldoen om zo het vertrouwen van consumenten in haar reclame-uitingen te behouden.

De Code bevat onder meer bepalingen over de onderbouwing van claims over cosmetische producten, het gebruik van digitale technieken bij afbeeldingen en het gebruik van testimonials en deskundigenverklaringen.

De Code is van kracht vanaf 1 januari 2015 en te vinden op de website van de NCV en op de site van de Stichting Reclame Code (www.reclamecode.nl/nrc). De NCV-leden zullen via een speciale bijeenkomst geïnformeerd worden over de nieuwe Code. Over ongeveer 2 jaar zal de Code (ook in Europees verband) geëvalueerd worden. In een groot deel van Europa zijn op dit moment Reclamecodes voor Cosmetische Producten van kracht.

(foto: vanuit archief Care Cosmetics – Pupa)


Deel dit bericht:


Careality