Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
17 februari 2015

Ontwikkelingen detailhandel vragen om nieuwe aanpak interne fraude

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) heeft met goedkeuring van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Daarmee wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de detailhandel. Via het FAD bestrijden winkeliers gezamenlijk interne fraude. Jaarlijks kost interne fraude de detailhandel honderden miljoenen euro’s. Door de succesvolle vorm van zelfregulering van het FAD, wordt fraude steeds vaker aan de orde gesteld en beschermen winkeliers elkaar tegen bekende fraudeurs. Het aantal fraudeurs dat via het FAD werd herkend, verdubbelde in 2014 ten opzichte van 2013. Dit schrijft Stichting FAD in een persbericht aan Careality.

Doetinchem4Nieuwe ontwikkelingen in de detailhandel hebben gezorgd voor andere winkelconcepten en nieuwe vormen van arbeidscontracten. Flexibele arbeidsrelaties, gedetacheerd personeel en ‘shop-in-shop’-constructies komen steeds vaker voor. Om ook in deze constructies interne fraude aan te kunnen pakken heeft stichting FAD een nieuw protocol ontwikkeld. Bert van Steeg, secretaris van het FAD: “Met het nieuwe protocol kunnen ook werknemers die zich schuldig maken aan fraude, maar geen directe arbeidsrelatie hebben, worden opgenomen in ons Waarschuwingsregister. Hiermee sluit het FAD aan op de snelle veranderingen die op dit moment in de detailhandel plaatsvinden.” Dinsdag 17 februari wordt een eerste exemplaar van de nieuwe werkwijze, omschreven in ‘Het Blauwe Boekje’ door de voorzitter van het FAD, Joop Atsma, overhandigd aan staatssecretaris Wiebes van Financiën.

In de afgelopen tien jaar is het FAD uitgegroeid tot een begrip in de detailhandel. Winkeliers maken steeds meer gebruik van het Waarschuwingsregister in sollicitatieprocedures. Van Steeg: “De controle of een sollicitant is opgenomen in ons Waarschuwingsregister is steeds vaker standaard onderdeel van het P&O-proces. Screenen van potentiële winkelmedewerkers, voorlichting, het goede voorbeeld geven: deelname aan het Waarschuwingsregister heeft duidelijk een preventieve werking. Steeds vaker wordt interne fraude aan de orde gesteld.”

Frauderende medewerkers in de detailhandel lopen een steeds grotere kans om tegen de lamp te lopen. In het register worden medewerkers die zich schuldig hebben gemaakt aan fraude opgenomen. Het aantal treffers neemt jaarlijks toe. Door onderlinge samenwerking voorkomen ondernemers in detailhandel dat ontslagen medewerkers, die fraudeerden, worden aangenomen bij een andere winkel.

De detailhandel investeert doorlopend en in nog steeds toenemende mate in het voorkomen van interne fraude. Dat is nodig, want de schade door werknemers die zich schuldig maken aan vergrijpen als diefstal en oplichting van de werkgever, verduistering in dienstbetrekking, of valsheid in geschrifte ten koste van de onderneming is nog steeds aanzienlijk.

(foto’s: archief Careality)


Deel dit bericht:


Careality