Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
17 maart 2015

Aan de vooravond van de verkiezingen: werk aan de winkel!

Vertegenwoordigers van marktpartijen en overheden presenteren vandaag de Retailagenda, een verzameling van afspraken om de Nederlandse detailhandel te versterken. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat de consument ook in de toekomst goed bediend wordt en de detailhandel een gezonde en kansrijke sector is en blijft. Dit meldt Detailhandel Nederland in een persbericht aan Careality.

Doetinchem1De detailhandel bevindt zich, als grootste private werkgever van Nederland, in een enorme transitie omdat het consumentengedrag verandert en dat heeft gevolgen voor de Nederlandse economie. Jan Meerman, voorzitter Detailhandel Nederland: “De consument staat altijd centraal, die willen we optimaal bedienen. We ondernemen in grote mate al omnichannel, dus online én in stenen winkels, en komen daarmee tegemoet aan de wens van de consument. Maar we worden geconfronteerd met veel regels en hoge lasten. Dat belemmert ondernemerschap, maar heeft zeker ook grote invloed op het besteedbaar inkomen en het vertrouwen van de consument.”

Zo aan de vooravond van de Provinciale Verkiezingen zijn de verwachtingen hooggespannen. Meerman: “Provincies moeten hun regierol pakken en zorgen voor structurele en actuele detailhandelsvisies. Daar hoort keuzes maken voor winkelgebieden bij!” De detailhandel zet zich de komende jaren samen met overheden en andere marktpartijen stevig in om binnensteden voor de toekomst aantrekkelijk en economisch vitaal te houden.

Afspraken
Winkeliers, gemeenten, vastgoedeigenaren, provincies, banken en het Rijk maken in de Retailagenda concrete afspraken:

  • Minister Kamp nodigt de nieuw benoemde Gedeputeerden van de provincies uit om gezamenlijk te starten met het toekomstbestendig maken van detailhandelsvisies.
  • Het ministerie van Economische Zaken en de detailhandel stellen gezamenlijk prioriteiten op ten aanzien van Europese regels die aangepakt moeten worden omdat ze belemmerend werken.
  • Met 50 gemeentes wordt een ‘Retaildeal’ gesloten. Gemeenten gaan met lokale stakeholders aan de slag om aantrekkelijke winkelgebieden te behouden. Bijvoorbeeld door minder belemmerende regels, lagere belastingen en door het ontwikkelen van een detailhandelsvisie.

Deel dit bericht:


Careality