Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
31 maart 2015

Rabobank : Groeiprognoses 2015: volumegroei in alle marktsectoren, prijsdruk blijft

Bedrijven profiteren over de hele linie van het herstel van de economie en de afname van werkloosheid. De Rabobank verwacht hogere volumegroei in vrijwel alle marktsectoren, zo blijkt uit de sectorprognoses 2015 zoals de bank die vandaag bekendmaakt. Voor alle sectoren behalve de gezondheidszorg en de automotive zijn de afzetverwachtingen beter dan een halfjaar geleden. De uitvoer blijft dit jaar de belangrijkste groeimotor. Ook de consumptieve bestedingen dragen in 2015 bij aan de economische groei. Door de hogere consumptie- en exportgroei zullen de bedrijfsinvesteringen dit jaar verder toenemen. De Rabobank verwacht dat het private investeringsvolume in 2015 met 4% toeneemt. De particuliere consumptie groeit in 2015 met 1,25%. Dat is meer dan voorgaande jaren en meer dan eerder verwacht.

“Voor alle marktsectoren lijken de seinen voor 2015 op groen te staan. We zien volumegroei in alle sectoren, maar tegelijkertijd staan de prijzen onder druk. De schade van de crisis is zeker nog niet overal gerepareerd. Ondernemers zullen alert moeten blijven. De dynamiek in de markt is ongekend en concurrentieverhoudingen kunnen snel veranderen”, aldus Paul Dirken, directeur Bedrijven bij de Rabobank, in een toelichting. In dat kader wijst hij ook op de risico’s zoals een Griekse exit uit de eurozone of opnieuw oplaaiende spanningen tussen Rusland en het Westen.

Industrie, groothandel en transport
De op het buitenland gerichte sectoren industrie, groothandel en transport groeien relatief hard. Voor 2015 wordt een volumegroei in de industrie van 2,6% verwacht. Om een goede marktpositie voor de toekomst te behouden zal de Nederlandse industrie in moeten spelen op technologische mogelijkheden zoals robotica, 3D printing, nanotechnologie, biotechnologie etc. Deze ontwikkelingen zetten bestaande business- en verdienmodellen onder druk.

In de transportsector profiteren vooral het geconditioneerd en distributievervoer, containertransport en bouwmaterialenvervoer. Ondanks de volumegroei van 2,5% in 2015 blijven de tarieven onder druk staan. Alleen de binnenvaart kent een (broodnodige) stijging van de tarieven.

De vooruitzichten voor groothandels verschillen fors. De volumestijging van afgelopen jaar zet zich in 2015 weliswaar voort met 3,1% maar de omzetten stijgen minder hard door aanhoudende prijsdruk. Meer dan ooit zullen groothandels toegevoegde waarde moeten leveren in de keten.

Assen 2015 - 1Bouw, detailhandel en zakelijke dienstverlening
De toename van de woninginvesteringen, een hogere groei van de nieuwbouwproductie en een stijging van de verkoop van bestaande woningen dragen bij aan een positieve groeiverwachting voor de bouw in 2015 van 3%. Vooral de woningnieuwbouw laat een fors herstel zien. De transformatie van vastgoed, zoals kantoren en winkels, krijgt meer aandacht. De productiegroei in de grond-,water- en wegenbouw zal dit jaar bescheiden zijn omdat investeringen in de infrastructuur onder druk staan.

De groeiverwachting in de detailhandel is bescheiden. Het veranderende koopgedrag van de consument en de toenemende concurrentie vragen van ondernemers om zich te onderscheiden met op maat gesneden producten en diensten. In de detailhandel food vallen aankoop en consumptie steeds meer samen. Voeding wordt lifestyle en dat biedt kansen voor interessante nichemarkten.

De zakelijke dienstverlening profiteert van de toename van bedrijvigheid in andere sectoren. Bedrijven richten zich op hun kernactiviteiten en besteden juridische, administratieve, ICT en HR-zaken uit. Dienstverleners kunnen hiervan profiteren door zich te onderscheiden met specifieke kennis en het ontzorgen van hun klanten.

Rabobank groeiprognoses 2015
Automotive, horeca en gezondheidszorg
Na een moeizaam 2014 is voor de automotive sector in 2015 een lichte volumegroei voorzien van 2%. Herstel van koopkracht en groeiend consumentenvertrouwen zorgen voor aantrekkende verkopen van nieuwe auto’s.

Na zeer magere jaren herstelde de horeca zich in 2014 en zet de groei in 2015 door met 2%. Er zijn echter grote regionale verschillen; economisch en toeristisch sterke regio’s als Amsterdam en de Noordzeekust profiteren. Het groeiende aanbod van eetgelegenheden, logiesaccomodaties en recreatiebedrijven zorgt voor blijvende prijsdruk en beperkte omzetgroei per individuele horecaonderneming.

In de gezondheidszorg blijft de volumegroei in 2015 gelijk aan die van vorig jaar. Toenemende eigen bijdragen, meer eigen risico’s en druk op zorgbudgetten vanuit de overheid en zorgverzekeraars leiden er toe dat de vraag verschuift naar goedkopere klantgerichte oplossingen. Dit betekent minder relatief dure tweede-lijnszorg, meer goedkopere eerste-lijnszorg en meer innovatie in de sector.

(foto: archief Careality)


Deel dit bericht:


Careality