Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
28 april 2015

NCV-leden kiezen nieuwe bestuursleden

Tijdens de NCV-ledenvergadering op 22 april jongstleden zijn mevrouw J. Lijbers (Unilever Benelux), de heer J.C. Bondy (L’Oréal Nederland) en de heer I. de Jonghe (Henkel Beauty Care) op voordracht van het NCV-bestuur door de leden benoemd. De heer L. Hertz (Elha Cosmetics) heeft zich herkiesbaar gesteld en de leden hebben ingestemd met zijn herbenoeming.

Afscheid is genomen (deels tijdens het verenigingsjaar) van mevrouw A.E.E. de Haan (Unilever Benelux) en de heren E. Dumez (Henkel Beauty Care), F. Pierik (Coty Benelux) en U. Springer (L’Oréal Nederland). De NCV is hen erkentelijk voor hun betrokken inzet voor de vereniging.

Lid van het NCV-bestuur zijn verder: mevrouw M. van Ee (voorzitter, hannah SIRC) en de heren P. van Dansik (Delarange Cosmetics), B. van Iterson (vice-voorzitter, KAO Benelux), R.J.W. Manhoudt (Procter & Gamble Nederland) en R. Pannevis (Beiersdorf).

NCV bestuur

Het NCV-bestuur v.l.n.r. L.A. Hertz, R.J.W. Manhoudt, M. van Ee, J. Lijbers, B. van Iterson, J.C. Bondy, P.van Dansik. Niet op de foto R. Pannevis en I. de Jonghe


Deel dit bericht:


Careality