Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
12 juni 2015

Conclusie KNDB Ondernemersdag: de kracht zit in samenwerking!

De conclusies van Jaap Lagerweij, op de KNDB Ondernemersdag maandag 8 juni, waren niet voor meerdere interpretaties vatbaar. “Toonaangevende partijen in de branche missen het gevoel van urgentie dat alleen schaalvergroting de concurrentiepositie van zelfstandige drogisterijondernemers weer in een positieve spiraal kunnen brengen”, aldus Lagerweij. Met zijn enorme retailervaring heeft hij voor de KNDB de afgelopen maanden belangrijke gesprekken met belanghebbenden gevoerd. Alle aanwezigen op  de KNDB Ondernemersdag bij Anviri Cosmetics BV in Lelystad waren getuige van zijn pleidooi. Stuitend is het om te moeten constateren dat met name een gevoel van wantrouwen ten grondslag ligt aan het niet tot stand komen van samenwerking. Snel acteren om schaalgrootte te creëren is van evident belang ten gunste van de gehele keten; detaillisten, groothandels en commerciële organisaties.

KNDB Ondernemersdag 2015 Anviri“Beslissers denken het licht aan het einde van de tunnel te zien, maar realiseren zich niet dat het een naderende trein is die in volle vaart op ons afkomt!”, aldus Lagerweij. Daar waar het grootwinkelbedrijf wel acteert op schaal-
vergroting (kijk naar Pour Vous en de over-
name van Dirx), denkt het mkb in de branche het te redden met de verschuiving van enkele tientallen winkels van de ene naar de andere formule. KNDB vice-voorzitter Frank Turksma beklemtoonde in zijn jaarrede ook dat om een gezonde bedrijfsvoering voor zelfstandige drogisterijondernemers te kunnen realiseren de klant centraal moet staan. Versnippering in de vorm van relatief veel groothandels en commerciële formules is daar geen antwoord op. Niet in verdeeldheid, maar in samenwerking
ligt de kracht!

Vorig jaar maart, tijdens de grote KNDB-ledenbijeenkomst in Vianen, was de aftrap van dit project. De KNDB wil als vliegwiel fungeren om partijen tot elkaar te brengen en in te laten zien dat samenwerking de enige kans op overleving biedt. Een soortgelijke poging deed de KNDB in 2009. Choquerend is dat de noodzaak tot actie nog steeds niet wordt erkend. Zienderogen gaat het slechter met zelfstandige drogisterijen. Volgens Lagerweij halen de zelfstandigen de 5 jaar zo niet.

Partijen als groothandels, samenwerkingsverbanden en commerciële organisaties zijn spelers in de branche die invloed op het proces kunnen uitoefenen. De KNDB vindt het belangrijk dat de zelfstandige drogisterijondernemers blijven bestaan en is daarom bereid om Lagerweij nog iets langer aan zich te binden en als mediator in te schakelen om partijen tot elkaar te brengen.

KNDB logoSamenwerken is de kracht en de KNDB wil hierbij een leidende rol pakken. De zelfstandige drogisterijen zijn en blijven belangrijk voor het straatbeeld, zodat de consument de keuze uit een breed en concurrerend aanbod houdt. De KNDB staat open voor suggesties en ideeën om zo, met behulp van Lagerweij, de toegevoegde waarde en het onderscheidend vermogen van onze achterban een nieuwe impuls te geven.


Deel dit bericht:


Careality