Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
26 juni 2015

Bernard Welten ontvangt Jaarverslag Stichting FAD

Gisteren vierde de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) haar tienjarig jubileum. In die tien jaar hebben frauderende medewerkers steeds minder kans gekregen in de detailhandel door het Waarschuwingsregister, waarin frauderende werknemers kunnen worden opgenomen. Sinds de oprichting is het aantal keer dat iemand werd herkend via het register sterk toegenomen. Werden er in het begin maar een aantal mensen via het register herkend, in 2014 waren dat er 525. Ook het aantal winkeliers dat deelneemt aan het register blijft groeien. Inmiddels vallen bijna 200.000 medewerkers onder de werking van het register. Dit meldt stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) vandaag in een persbericht aan Careality.

Tijdens de jubileumbijeenkomst werd het jaarverslag van de stichting door voorzitter Joop Atsma overhandigd aan voormalig korpschef van de Amsterdamse politie Bernard Welten. Uit de jaarcijfers over 2014 blijkt dat de effectiviteit van het Waarschuwingsregister sterk is toegenomen. Zowel in aantal deelnemers als in het aantal keer dat het register werd geraadpleegd. Dat leidt ook tot een toename van het aantal keer dat iemand in het register wordt geplaatst en het aantal keer dat iemandJ wordt herkend als fraudeur. In 2014 werden 549 mensen in het register geplaatst en werden 525 mensen bij bevraging van het register herkend.

Tijdens de bijeenkomst ging Welten in op de cijfers die naar voren komen uit het jaarverslag. Hij benadrukte het belang van fraudebestrijding en het feit dat de detailhandel met het Waarschuwingsregister ook zelf verantwoordelijkheid neemt om de integriteit van de branche te waarborgen. Telegraaf-journalist John van den Heuvel ging in op het thema integriteit. Bestuurslid Ed Hamming en voorzitter Joop Atsma sloten de bijeenkomst af met een terugblik op tien jaar Stichting FAD en een kijkje vooruit naar de toekomst.

In tien jaar is het Waarschuwingsregister uitgegroeid tot een begrip in de detailhandel. Steeds meer werknemers kennen het en steeds meer bedrijven sluiten aan. Screenen van potentiële winkelmedewerkers, voorlichting, het goede voorbeeld geven: deelname aan het Waarschuwingsregister heeft duidelijk een preventieve werking. Steeds vaker wordt interne fraude aan de orde gesteld.

Foto:
Voorzitter Stichting FAD Joop Atsma overhandigt  jaarverslag 2014 aan voormalig korpschef van de Amsterdamse politie Bernard Welten. 

Frauderende winkelmedewerker loopt steeds vaker tegen de lamp

De Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) bestaat tien jaar. In die tien jaar hebben frauderende medewerkers steeds minder kans gekregen in de detailhandel door het Waarschuwingsregister van de stichting. Daarin worden frauderende medewerkers opgenomen om te voorkomen dat ze ongehinderd bij een andere winkel aan de slag kunnen. Sinds de oprichting in 2005 is het aantal keer dat iemand werd herkend via het Waarschuwingsregister sterk toegenomen. Waren er in het begin maar een aantal treffers per jaar, in 2014 waren dat er 525. Ook het aantal deelnemende winkeliers blijft groeien. Inmiddels vallen bijna 200.000 medewerkers onder de werking van het Waarschuwingsregister. Dit schrijft stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) op 25 juni 2015 in een persbericht aan Careality. 

Uit de jaarcijfers over 2014 blijkt dat de effectiviteit van het register sterk is toegenomen. Bert van Steeg, secretaris van de stichting FAD: “Zowel in aantal deelnemers als in het aantal bevragingen zien we een toename. Dat leidt ook tot een toename van het aantal registraties en het aantal treffers. In 2014 werden 549 mensen in het register geplaatst en werden 525 mensen bij bevraging van het register herkend.”

Van Steeg: ”Deze cijfers laten zien dat frauderende medewerkers een steeds groter risico lopen om tegen de lamp te lopen. Met het Waarschuwingsregister vormt de detailhandel een front tegen fraude en beschermt zij de integriteit van de sector.”

Tijdens een speciale jubileumbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Den Haag wordt stilgestaan bij de rol die de stichting FAD speelt bij de versterking van integriteit in de detailhandel. Voorzitter Joop Atsma overhandigt het jaarverslag aan Bernard Welten, voormalig korpschef van de Amsterdamse politie.

Stichting FAD Fraude Aanpak Detailhandel logoVan Steeg: “In tien jaar is het Waarschuwingsregister van de stichting FAD uitgegroeid tot een begrip in de detailhandel. Steeds meer werknemers kennen het en steeds meer bedrijven sluiten aan. Screenen van potentiële winkelmedewerkers, voorlichting, het goede voorbeeld geven: deelname aan het Waarschuwingsregister heeft duidelijk een preventieve werking. Steeds vaker wordt interne fraude aan de orde gesteld.”

 


Deel dit bericht:


Careality