Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
16 oktober 2015

65 jaar NCV gevierd met een feestelijk jubileumprogramma met stof tot nadenken (update)

NCV sfeer okt 2015 65 jaar jubiDe NCV bestaat dit jaar 65 jaar. Al zoveel jaren behartigt zij de belangen van fabrikanten, importeurs en merkhouders van cosmetica. Zij speelt een sleutelrol in het ondersteunen van haar leden bij hun bedrijfsvoering om daarmee te kunnen voldoen aan de strenge eisen die de wet aan het op de markt brengen van cosmetica stelt. Dit meldt de NCV vandaag, 28 oktober, in een terugblik aan Careality.

Op 15 oktober jl. woonden NCV-leden de workshops ‘Inleiding en de cosmetica-
wetgeving’ en ‘Claims en Reclame voor cosmetica’ bij. Bij eerstgenoemde workshop werd de kennis van leden op het gebied van wet- en regelgeving door twee experts van de NCV, Lonneke Jongmans en Chuchu Yu, bijgespijkerd. Voor de workshop over claims en reclame, had de NCV ook externe sprekers uitgenodigd. Dit onderdeel trok het grootste publiek: maar liefst 65 geïnteres-
seerden woonden deze workshop bij. Hij bestond uit 4 presentaties.

De eerste werd verzorgd door Marjolein van Oostrum (NCV), zij legde zich toe op de grensvlakproducten. Wanneer valt een product nog onder de noemer cosmetica? Verandert een fabrikant de primaire claim op een een product, verandert daarmee ook de wetgeving die voor dat product geldt? Een ingewikkeld vraagstuk, en haar advies luidt: blijf binnen de grenzen van cosmetica.

NCV okt 2015 65 jaar jubi Reclame Code CommAna Lee van cosmeticaconcern l’Oréal gaf een heldere uiteenzetting van waar cosmeticaclaims aan moeten voldoen en hoe l’Oréal die claims zelf beoordeelt. Ze liet aan de hand van voorbeelden, het publiek beoordelen welke claims zijn toegestaan en welke niet. Een interactief onderdeel dat soms tot verrassingen leidde.

Prisca Ancion-Kors van de Reclame Code Commissie (RCC) boeide het publiek met alle ins en outs van de dienstverlening van de RCC. Factoren bij de af-
handeling van klachten over claims door de RCC zijn o.a.: de Claims-
verordening cosmetica en bijbehorende richtlijnen, de stand van techniek, relevante studies die geldig, betrouwbaar en reproduceerbaar zijn, en de speciale Code Cosmetische Producten die sinds 1 januari 2015 van kracht is.

De laatste presentatie exclusief voor NCV-leden, gaf de heer Gaikema van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Hij vertelde onder meer dat de focus van de NVWA op het terrein van claims, ligt op de volksgezondheid. In de toekomst zullen claims nóg meer onderdeel uitmaken van het informatiedossier en daarmee van de controles, dat cosmeticafabrikanten verplicht zijn beschikbaar te hebben voor instanties zoals de NVWA.

Na een lunchpauze die werd ingeluid met een glas champagne, werden de leden en externe genodigden – een gezelschap van meer dan 100 mensen -, verwelkomd door NCV-directeur Ronald van Welie en NCV-voorzitter Monica van Ee. Zij werden geïnterviewd door gastspreker en filosoof Paul Smit. Mevrouw van Ee nam dit moment onder meer om de medewerkers van het NCV-bureau te danken voor hun jarenlange inzet, kunde en betrokkenheid. De heer van Welie prees de NCV om haar werksfeer en goede samenwerking met partijen als de NVWA en Reclame Code Commissie. Van Ee en van Welie waren erover eens dat ze bedreigingen voor het imago van de branche, moeten omkeren tot kansen: cosmetica zijn veilig, werkzaam en plezierig!

Tenslotte noemde van Welie de lancering van de vernieuwde website www.ncv-cosmetica.nl waar iedereen een bezoekje aan zou moeten brengen. Hierop vindt u ook uitgebreide informatie over claims voor cosmetica, zie Voorlichting –> Veel gestelde vragen.

NCV 65 jaar jubi zaalTijdens de sessie ‘Anders kijken!’ gaf Paul Smit met humor, interactie en voorbeelden, zijn visie op de psychologie, filosofie en neurowetenschap. Hij vertelde het publiek onder andere dat 99% van ons gedrag onbewust gebeurt. We oordelen zonder dat we daar erg in hebben. Belangrijke zaken die ons drijven zijn ego, angst en conditionering. Echter, zonder deze factoren zouden we veel succesvoller zijn! Routinematig doen wat we wat we al kennen, want dat kost de minste energie volgens Smit.

En juist om dat te doorbreken, sloten we de dag af met het World Café. Dit is een innovatieve en populaire manier om met elkaar in dialoog te gaan. NCV-leden schreven hun inzichten en ideeën op de tafelkleden en op deze wijze ontstond er een collectieve mindmap. Het bracht veel nieuwe ideeën en verbond de gasten met elkaar: dat was dan ook de inspiratie en het verenigingsgevoel dat de NCV op deze feestelijke dag wilde bereiken. Met de input van haar leden op de onderwerp imago, ondernemerschap en innovatie gaat de NCV komend jaar verder om haar werk nog beter te volbrengen. Het was kortom, een feestelijke en leerzame jubileumviering!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

De NCV bestaat dit jaar 65 jaar. Al zoveel jaren behartigt zij de belangen van fabrikanten, importeurs en merkhouders van cosmetica. Zij speelt een sleutelrol in het ondersteunen van fabrikanten, importeurs en merkhouders bij hun bedrijfsvoering, en het kunnen voldoen aan de strenge eisen die de wet aan cosmetica stelt. Dit meldde de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) op 16 oktober j.l. in een persbericht aan Careality.

NCV sfeerbeeld ivm 65 jaar jubi okt 2015De leden woonden de workshops ‘Inleiding en de cosmeticawet-
geving’ en ‘Claims en Reclame voor cosmetica’ bij. De workshops werden goed bezocht, hoewel claims en reclame duidelijk het grootste publiek trok: maar liefst 65 geïnteresseerden woonden deze workshop bij. Tijdens dit onderdeel sprak, naast de NCV zelf, Mevrouw Ancion van de Stichting Reclame Code over ‘Zelfregu-
lering en de Reclame Code Cosmetische producten’. Mevrouw Lee van L’Oréal Nederland sprak over ‘Claims en claimonderbouwing’. Ook de heer Gaaikema van de Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit (NVWA) gaf een presentatie, deze ging over het toezicht op de Claimverordening.

Na een lunchpauze die werd ingeluid met een glas champagne, werden de leden en externe genodigden –een gezelschap van meer dan 100 mensen-, verwelkomd door NCV-directeur Ronald van Welie en NCV-voorzitter Monica van Ee. Zij werden geïnter-
viewd door gastspreker en filosoof Paul Smit. Mevrouw van Ee nam dit moment onder meer om de medewerkers van het NCV-bureau te danken voor hun jarenlange inzet, kunde en betrokkenheid.

Tijdens de sessie ‘Anders kijken!’ gaf Paul Smit met humor, interactie en voorbeelden, zijn visie op de psychologie, filosofie en neurowetenschap. Hoe werkt verbinding en vertrouwen in het brein? Hoe motiveer je mensen? Aansluitend begeleidde hij het World Café: een innovatieve en populaire manier om met elkaar in dialoog te gaan. NCV-leden schreven hun inzichten en ideeën op de tafelkleden en op deze wijze ontstond er een collectieve mindmap. Het bracht veel nieuwe ideeën en verbond de gasten met elkaar: dat was dan ook de inspiratie en het verenigingsgevoel dat de NCV op deze feestelijke dag wilde bereiken. Kortom, een geslaagde jubileumviering!

(foto: Bergh Fotografie – Hilversum)


Deel dit bericht:


Careality