Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
17 februari 2016

De Nederlandse Franchise Code: een overwinning voor franchisenemers

Vanochtend werd in Den Haag de Nederlandse Franchise Code (NFC) officieel aangeboden aan minister Henk Kamp van Econo-
mische Zaken. Met deze code wordt een gezonder en evenwichtiger speelveld binnen de franchisesector verwezenlijkt. De NFC is
een ferme steun in de rug voor de franchisenemer en benoemt een groot aantal oplossingen voor onacceptabele fricties tussen franchisenemers en -gevers. De code biedt duidelijke richtlijnen op het gebied van wederzijdse rechten en verplichtingen en informatievoorziening tijdens de gehele franchiserelatie. Hierdoor wordt een groot aantal misstanden tussen franchisenemers en
-gevers opgelost. De minister reageerde positief op de code. Hij onderzoekt de mogelijkheid tot wettelijke verankering en invoering van de geschillencommissie. Dit meldt het Vakcentrum in een persbericht aan Careality.

Doetinchem2 winkelstraat (2)Het Vakcentrum voert al jaren strijd voor de belangen van franchisenemers. Met de aanbieding van de NFC en de positieve reactie van de minister wordt nu een belangrijke mijlpaal bereikt. Harrie ten Have, voorzitter van het Vakcentrum: “We zijn heel blij met de NFC. Het is een overwinning voor franchisenemers in Nederland. De strijd van het Vakcentrum is met de presentatie van de NFC vandaag echter nog niet ten einde. Het Vakcentrum blijft zich inzetten voor betere bescherming van de rechten van franchisenemers. De volgende prioriteit is om ervoor te zorgen dat de code toegepast en gehandhaafd wordt. Daarom is de wettelijke verankering van de NFC één van de volgende doelen van het Vakcentrum.”

Minister Kamp reageert nu al positief
Minister Kamp heeft nu al laten weten dat hij de mogelijkheid tot verankering in de wet wil onderzoeken, zodat de NFC een rol kan gaan spelen in de recht-
spraak bij de beoordeling van franchisegeschillen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij: “Deze code is zo belangrijk dat naleving moet worden gewaarborgd. Ik verken momenteel samen met mijn collega van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden voor wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code. Daarmee streef ik een optimale mix na van enerzijds inhoudelijke regels vanuit de sector zelf en anderzijds een wettelijke stok achter de deur voor diezelfde regels.”

Kamp zal de sector ook ondersteunen bij de oprichting van een geschillencommissie, waarin franchisenemers en -gevers passende oplossingen kunnen vinden voor een geschil, voordat de rechter in beeld komt.

sluis3Totstandkoming NFC
De NFC is het resultaat van een anderhalf jaar durend onderhandelingsproces, met verschillende consultatiemomenten waar zowel franchisegevers als franchisenemers gebruik van hebben gemaakt. De schrijfcommissie heeft alle argumenten meegenomen en gewogen, specialisten geraadpleegd en is gekomen tot het evenwichtige document dat nu voorligt.

Voor franchisenemers een doorbraak:
-Franchisenemers ontvangen relevante informatie en worden beter geïnformeerd voordat ze een franchiseovereenkomst sluiten.
-Meer helderheid over het eigendom en het gebruik van marktinformatie.
-Geen eenzijdige wijzigingen van belangrijke bepalingen in de franchiseovereenkomst.
-Duidelijke afspraken over het non-concurrentiebeding, de besteding van de franchisevergoeding en transparantie in het conditiestelsel.
-Per franchiseformule één onafhankelijke franchisenemersvereniging.
-Alle overeenkomsten die de franchisesamenwerking regelen, vallen onder de NFC. Ook sideletters, addenda, huurovereenkomsten etc.
-De franchisenemers mogen altijd een adviseur raadplegen.
-Regelmatig evalueren of afgegeven zekerheden niet aangepast moeten worden.

Belangrijk is uiteraard dat de NFC ook daadwerkelijk wordt toegepast. De opstelling die een deel van de franchisegevers in de afgelopen maanden liet zien ten aanzien van de status van de NFC, geeft op dit vlak helaas weinig vertrouwen. Het Vakcentrum is dan ook van mening dat een wettelijke borging van de NFC voor franchisenemers onontbeerlijk is. Ook voor franchisegevers die de code omarmen, is deze wettelijke ondersteuning een steun in de rug om oneerlijke concurrentie door andere franchisegevers die de NFC niet naleven te voorkomen. Het Vakcentrum roept zowel minister Kamp als de leden van de Tweede Kamer op om ervoor zorg te dragen dat de NFC op korte termijn wettelijk wordt verankerd.

Achtergrond

De Nederlandse Franchise Code: een intensief proces met een mooi resultaat
De NFC kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Al in 2013 wees het Vakcentrum de minister op de behoefte aan een evenwichtig, regel-
gevend kader voor de sector. De lobby gericht op het terugbrengen van evenwicht tussen franchisenemers en –gevers werd gevoerd op alle politieke niveaus. In januari 2014 berichtte het Vakcentrum met het rapport ‘Franchising en de ruimte voor zelfstandig ondernemer-
schap’ over onacceptabele fricties tussen franchisenemers en -gevers. Het rapport en talloze gesprekken met Tweede Kamerleden zorgden ervoor dat een meerderheid van de Tweede Kamer oproept tot meer steun voor franchisenemers. Het Vakcentrum weet zich hierbij bijzonder gesteund door Tweede Kamerleden Mei Li Vos (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP). Na diverse debatten en een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer komt minister Kamp in actie. Een brainstormsessie georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken is de opmaat tot het verzoek van de minister aan de franchisesector om gezamenlijk een code te realiseren.

Oosterwolde 2Medio december 2014 gaat de schrijfcommissie van start. Hiervoor zijn zowel leden van franchisenemerzijde als franchisegeverzijde afgevaardigd. Namens franchisenemers uit alle sectoren nemen Patricia Hoogstraaten en Gerald ten Have zitting in de schrijfcommissie. Het is de start van een intensief proces waarbij alle inbreng van franchisegevers en franchisenemers, maar ook van specialisten, zorgvuldig wordt afgewogen. Op 16 juni 2015 wordt in aanwezig-
heid van minister Kamp de consultatieversie van de NFC gepresenteerd aan de franchisesector. In de daarop volgende consultatieperiode krijgen alle belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren. Maar liefst 160 reacties volgen, wat wijst op een grote betrokkenheid van de gehele sector.

De schrijfcommissie gaat met alle input uit de consultatiefase aan de slag met als doel op 3 september 2015 een definitieve code aan te bieden. Door het grote aantal reacties met uiteenlopende meningen vindt er die dag helaas geen presentatie van de definitieve code plaats, maar een debat. De minister bevestigt die dag echter de opdracht aan de schrijfcommissie en de deadline voor de presentatie van de definitieve NFC wordt verruimd tot eind 2015. De denktanks worden na 3 september aan beide zijden uitgebreid om een nog betere vertegenwoordiging van de achterban te realiseren. Ook worden specialisten geraadpleegd. Het resultaat wordt vandaag gepresenteerd: een Nederlandse Franchise Code die zorgt voor meer evenwicht tussen franchisenemers en -gevers.

(foto’s: archief Careality)


Deel dit bericht:


Careality