Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
14 december 2016

Update laag btw-tarief: Wat vindt de belastingdienst

Recent heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarin beslist is dat het lage 6% btw-tarief van toepassing is op de verkoop van zonnebrandcrèmes en tandpasta. De Hoge Raad oordeelde dat het gaat om geneesmiddelen en dat daarom het lage btw tarief kan worden toegepast. De uitspraak heeft de vraag opgeworpen op welke (verzorgings)producten het lage tarief ook van toepassing is? Inmiddels heeft de Belastingdienst de uitspraak bestudeerd en bekend gemaakt hoe de uitspraak volgens hen moet worden toegepast.

De Belastingdienst zegt het volgende over de toepassing van het lage btw tarief:

– Alle tandpasta’s met fluoride en zonnebrandmiddelen met UV-A- en/of UV-B-filter vallen onder het btw-tarief van 6%.
– Alle tandpasta’s zonder fluoride en zonnebrandmiddelen zonder UV-A- en/of UV-B-filter vallen niet automatisch onder het btw-tarief van 6%. Per product moet worden beoordeeld of het product een geneesmiddel is volgens de Geneesmiddelenwet.
– Alle andere min of meer vergelijkbare producten vallen alleen onder het btw-tarief van 6% als het individuele product een geneesmiddel is volgens de Geneesmiddelenwet.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Als u wilt weten of een bepaald product onder het btw-tarief van 6% valt, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Voor een goede beoordeling stuurt u de Belastingdienst in ieder geval per product het volgende:

– een foto van het product zonder verpakking
– een foto van de verpakking van het product
– een foto van (alle) teksten op het product
– een foto van alle teksten op de verpakking
– de bijsluiter (indien aanwezig)

De Belastingdienst heeft aangegeven dat ze deze uitspraak niet met terugwerkende kracht wenst toe te passen. Dat betekent dat alleen voor zover er nog bezwaartermijnen open staan, het mogelijk is om de teveel betaalde btw terug te vragen. U zult dan bezwaar moeten aantekenen tegen de btw, die u op die aangifte hebt betaald.

Het bericht van de Belastingdienst betekent dat er voor de met tandpasta en zonnebrandcrème vergelijkbare producten nagegaan zal moeten worden in hoeverre ze als geneesmiddel kwalificeren. Dat vergelijkbaar zijn kan op basis van de bestanddelen: de UV-filter of de fluor. Maar ook als voldaan wordt aan de voorwaarde dat een product uitdrukkelijk als hebbende therapeutische of profylactische werking wordt aangeduid of aanbevolen, eventueel op het etiket, in de bijsluiter of ook mondeling of impliciet, dat het bij de consument de indruk wekt dat het deze werking heeft.

Helaas heeft de Belastingdienst niet aangegeven op welke andere producten het lage btw tarief volgens hen van toepassing is. Dat betekent dus dat er een inventarisatie gemaakt moet worden van producten, die voldoen aan de voorwaarden genoemde in de uitspraak van de Hoge Raad. Daarbij moet in gedachte worden gehouden dat de Hoge Raad het begrip geneesmiddel breed uitlegt. Vervolgens kan voor die producten in overleg met de Belastingdienst worden getreden. Voor zover u het hoge tarief blijft toepassen kan het de voorkeur genieten om bezwaar aan te tekenen tegen de afdracht btw, zodat er teruggaven van teveel afgedragen btw volgen als er overeenstemming is met de Belastingdienst over het lage btw-tarief.

Ewoud de Ruiter – directeur 3RRR Belastingadviseurs bv 030 – 687 0 383

(Foto: fotolia / Photographee.eu)


Deel dit bericht:


Careality