Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
21 juni 2017

Essentiële rol huisarts in vergroten zelfredzaamheid patiënt

De houding van de huisarts is essentieel in het versterken van de zelfredzaamheid van de patiënt. Mensen moeten zeker niet ontmoedigd worden om hun huisarts te raadplegen als ze zich ongerust maken, maar huisartsen hebben wel een rol bij het zelfredzaam maken van patiënten die met eenvoudige gezondheidsklachten het spreekuur bezoeken. Zo staat te lezen in de digitale nieuwsbrief Zelfzorg Nieuws van Neprofarm, juni 2017 | editie 7.

Als een patiënt naar de huisarts gaat met een dergelijke klacht en vervolgens een recept meekrijgt, valideert dat de beslissing van de patiënt om naar de huisarts te gaan en zal hij dat de volgende keer met die klacht weer doen. Bovendien blijkt uit consumentenonderzoek door Multiscope dat 61 procent van de patiënten die een recept kregen, tevreden zou zijn geweest wanneer ze een zelfzorgadvies hadden gekregen. Immers, voor hen is het belangrijkst dat ze van hun klacht afkomen. Bovendien komt door het uitschrijven van een recept de gewenste transitie van eerstelijns- naar zelfzorg moeilijk op gang en blijft de agenda van de huisarts overvol.

Wanneer huisartsen investeren in de ondersteuning van patiënten door hen uit te leggen wat ze zelf aan hun klacht kunnen doen, krijgen die meer vertrouwen om een klacht zelf op te lossen. En dat is tevens een essentieel punt: ook al krijgt de patiënt geen recept en is hij gerustgesteld over zijn klacht, een louter afwachtend beleid is niet voldoende. Wanneer de huisarts het advies geeft om af te wachten, is 31 procent van de patiënten daar niet tevreden over. De klachten die hij ervaart, zijn immers niet meteen weg. Door de patiënt te wijzen op zelfzorg en zelfzorgmiddelen, kan hij intussen wel iets doen aan zijn klachten. Wellicht dat het wijzen op de mogelijkheden van zelfzorg de huisarts in eerste instantie meer tijd kost, maar dit zal zich terug betalen omdat een volgend bezoek voor dezelfde klacht kan worden voorkomen en de patiënt zelfredzamer wordt.

(Bron foto: 2013 Neprofarm)
_____________________________________________________________________

EUROPESE ARTSEN MAKEN VOORSTELLEN VOOR DE BEVORDERING VAN ZELFZORG

Tijdens het jaarlijkse AESGP-congres eind mei werd duidelijk dat de zelfzorgsector een positieve stimulans kan krijgen als (huis)artsen het belang van zelfzorg meer en meer gaan inzien. Een mooi initiatief is het PISCE-project: een project van de Europese Unie voor de promotie van zelfzorg dat wordt ondersteund door Europese koepelorganisaties van artsen, apothekers, patiënten en de zelfzorgindustrie.

Dr Jacques de Haller, voorzitter van de CPME (Standing Committee of European Doctors) gaf een presentatie over het PISCE-project en het veranderende landschap voor zorgverleners. Doel van het PISCE-project is de promotie van zelfzorg en gezondheidszorg en het ontwikkelen van communicatietools. Voor De Haller is het duidelijk dat zelfzorg in de komende 20 jaar veel zal veranderen in de zorg en dat dat eveneens gevolgen zal hebben voor de manier waarop artsen, apothekers en andere zorgverleners werken.

Concrete voorstellen van Europese artsen voor brede implementatie van zelfzorg

De CPME heeft concrete voorstellen gedaan voor beleidsacties en samenwerking op Europees niveau over zelfzorg, die toegevoegde waarde zullen hebben bij het ondersteunen van de bredere implementatie van effectieve zelfzorg. De CPME vertegenwoordigt nationale artsenorganisaties uit 28 Europese landen en daarmee meer dan anderhalf miljoen artsen. De heer De Haller sprak duidelijk uit dat de CPME en artsen zelfzorg van harte ondersteunen en het belang ervan inzien: “Zelfzorg ondersteunt en verhoogt de waardigheid van patiënten en hoort bij de huidige maatschappij. Daarom is het essentieel dat zorgverleners daarop aansluiten.” Daarbij merkte hij op dat er enkele ‘red lights’ zijn voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Zelfzorg mag nooit als gevolg hebben dat een diagnose wordt gemist of te laat wordt gesteld, leiden tot verkeerd gebruik of misbruik van medicatie, of gebruikt worden als puur commerciële hefboom.

Zelfzorg moet onderdeel worden van educatie

Een van de aanbevelingen van het PISCE-project is dat zelfzorg onderdeel moet worden van educatie, bijvoorbeeld op scholen en in lesprogramma’s. Mensen moeten gewezen worden op de mogelijkheden die zelfzorg biedt en wat de voor- en nadelen zijn. Maar ook, zo benadrukte De Haller, moeten vaardigheden op het gebied van zelfzorg onderdeel gaan uitmaken van educatie en training voor zorgverleners. “Zelfzorg veronderstelt dat je kunt luisteren naar je patiënt. Zelfzorg-empowerment is alleen mogelijk door shared decision making. Zelfzorg als voorkeur hebben vergt een andere mindset.” Het ontwikkelen van deze vaardigheden moet onderdeel worden van de opleidingen van artsen.

(bron: digitale nieuwsbrief Zelfzorg Nieuws van Neprofarm, juni 2017, editie 7)


Deel dit bericht:


Careality