Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
25 oktober 2017

Leefbaarheid onder druk door oplopende leegstand winkels

De leegstand in een groot aantal gemeenten stijgt. In 45% van de onderzochte gemeenten is de leegstand van buurtwinkelcentra toegenomen. In 33% van de gemeenten is die stijging er ook in de centrumgebieden en overige winkellocaties, zo blijkt uit een analyse van Detailhandel Nederland. Als de aanpak van leegstand geen topprioriteit wordt, dreigen veel stadswijken en dorpen minder leefbaar te worden. Leegstand wordt door veel inwoners geassocieerd met onveiligheid. Dit schrijft Detailhandel Nederland in een persbericht aan Careality.

Het nationale beeld is minder ongunstig: de gemiddelde leegstand is 7,4%. In sommige gemeenten daalt de leegstand. In het centrum van Utrecht met bijna 75%, in Nijmegen en Alkmaar nam de leegstand met respectievelijk 60% en 48% af. Toch zal zonder versnelde actie de gemiddelde leegstand in heel Nederland in 2025 oplopen tot 20 a 35% zo voorspelt onderzoek van McKinsey & Company.

Oproep
Met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen roept Detailhandel Nederland gemeenten op om de leegstand van winkelpanden in binnensteden en winkelcentra aan te pakken. Dit kunnen zij doen door in de coalitieakkoorden reductiecijfers voor de leegstand te benoemen, door samen met de ondernemers te zorgen voor een professionele organisatie van de binnenstad en door meer samen te werken met gemeenten in de wijde regio.

Secretaris lokale belangenbehartiging van Detailhandel Nederland, Dolf Kloosterziel: “Het winkellandschap verandert. In plaats van méér winkelmeters moeten wij naar betere winkelmeters. Hiervoor moeten investeringen in kansrijke gebieden worden aangejaagd en kunnen leegstaande panden in kansarme gebieden een andere functie worden toebedeeld.”

Retailagenda
Detailhandel Nederland verwijst bij haar oproep ook naar de Retailagenda. Het ministerie van Economische Zaken roept gemeenten in deze Retailagenda op de huidige overcapaciteit aan winkelvloeroppervlakte te reduceren. Een aantal gemeenten is volgens Detailhandel Nederland al goed aan de slag. Kloosterziel: “In de Leidse regio werken de gemeenten sinds twee jaar samen in een gemeenschappelijke detailhandelsvisie. Ook hebben zij gezamenlijk gekozen voor kansrijke winkelgebieden.”

(foto: archief Careality)


Deel dit bericht:


Careality