Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
17 januari 2018

Samenwerking CBG – Hartstichting: medicijnen sneller beschikbaar maken voor patiënt

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat samenwerken met de Hartstichting. Deze samenwerking moet ontwikkeling van medicijnen bevorderen en deze nieuwe medicijnen sneller en beter beschikbaar maken voor de patiënt. Dit meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een persbericht aan Careality.

Door onbekendheid met de regels voor vergunning-
verlening van medicijnen verlopen de vertaling en ontwikkeling van onderzoek naar medicijnen soms onnodig traag. Hierdoor komen nieuwe medicijnen veel later of soms helemaal niet bij de patiënt terecht. Dit kan sneller als het CBG al in een vroeg stadium wetenschappelijk advies kan geven, met de juiste en actuele kennis. Met deze samenwerking krijgen onderzoekers van de Hartstichting advies over optimale toepasbaarheid en haalbaarheid van het onderzoek.

“Grotere bedrijven kennen de regelgeving van de vergunningverlening van medicijnen”, legt collegevoorzitter prof. dr. Ton de Boer uit. “Maar nieuwe medicijnen worden vaak bedacht in academische centra of kleine farmaceutische bedrijven en zij kennen die regelgeving vaak niet. Hierdoor moet geneesmiddelenonderzoek vaak onnodig opnieuw worden uitgevoerd, of komen de medicijnen niet in de kliniek terecht. Geneesmiddelenonderzoek kan worden versneld als deze partijen de registratie-autoriteiten zoals het CBG beter weten te vinden. Hier is uiteindelijk de patiënt bij gebaat.”

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, voegt hieraan toe: “De financiering van excellent wetenschappelijk onderzoek vormt een van onze belangrijkste activiteiten om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter te behandelen. Het zo snel mogelijk vertalen van onderzoeksresultaten naar de kliniek of zorgpraktijk heeft onze aandacht: we willen dat hart- en vaatpatiënten de beste behandeling krijgen. Sinds 2016 werken onze onderzoekers daarom verplicht samen met een commissie van gebruikers. Zij adviseren hoe de uitkomsten zo snel mogelijk praktisch toepasbaar worden voor de patiënt. De samenwerking met het CBG is hierin een volgende stap. Met advies van het CBG kunnen onze onderzoekers hun onderzoek nog doelgerichter en efficiënter opzetten.”

Wetenschappelijk advies op maat
Om vernieuwing en snelle toegang tot medicijnen te bevorderen is het CBG in 2015 begonnen met een pilot met het geven van advies op maat. Dit is een laagdrempelige adviesvorm die zich richt op zogenoemde start-ups. Dit zijn kleine bedrijven en academische groepen die werken aan de ontwikkeling van medicijnen. Advies op maat wordt echter ook toegekend aan verzoeken met betrekking tot innovatieve geneesmiddel ontwikkeling, de markttoelating van geneesmiddelen die off-label gebruikt worden en registratie van een nieuwe toepassing van een bestaand geneesmiddel (Drug Rediscovery). Over het algemeen zal het advies primair betrekking hebben op de vroege fase van ontwikkeling (farmaceutische of preklinische aspecten, fase I klinisch onderzoek). Het CBG biedt daarbij ook de mogelijkheid van een ketenbreed advies met Zorginstituut Nederland en/of de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Daardoor krijgen partijen de mogelijkheid om tegelijkertijd aan tafel te zitten met alle overheidspartners betrokken bij geneesmiddelontwikkeling.


Deel dit bericht:


Careality