Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
30 augustus 2018

Krachtenbundeling in strijd tegen mobiele bendes

Vandaag heeft minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het startsein gegeven voor intensievere landelijke samenwerking in de strijd tegen mobiele bendes. Detailhandel Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie bundelen de krachten om ondernemers te helpen in de strijd tegen rondtrekkende, vaak internationaal opererende bendes. Deze bendes maken zich schuldig aan verschillende vormen van inbraken en diefstallen, zoals winkeldiefstal. Informatie hierover zal voortaan worden gedeeld via een waarschuwingsregister. Zo melden Detailhandel Nederland, Politie en het Openbaar Ministerie in een gezamenlijk persbericht aan Careality.

Aan het waarschuwingsregister nemen winkeliers, politie en OM deel. Zij verzamelen en delen informatie, waarna de politie en OM deze informatie kunnen gebruiken voor opsporing en vervolging.

Minister Ferdinand Grapperhaus: “Het waarschuwingsregister is een stevige eerste maatregel van de onlangs opgerichte Taskforce Mobiel Banditisme. Het is goed dat Detailhandel Nederland, politie en OM de handen ineen slaan. Door deze landelijk gecoördineerde aanpak maken we de kans veel kleiner dat mobiele bendes hun slag kunnen slaan. Elke winkelier, van groot tot klein, kan zich zo beter beveiligen.”

Convenant Stichting GIO
De integrale aanpak is vastgelegd in een convenant ondertekend door vertegenwoordigers van politie, OM en Detailhandel Nederland. Zij werken hierbij samen met de stichting GIO (Gemeenschappelijke Informatie Organisatie). Deze houdt toezicht op de uitvoering van een door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd protocol ‘Waarschuwingsregister Mobiel Banditisme’. Dit protocol biedt de mogelijkheid om gegevens van mobiele bendes landelijk te delen met deelnemende winkelbedrijven. In het protocol staan de voorwaarden vermeld welke gegevens van mobiele bendes gedeeld mogen worden en de opvolging die politie en OM hieraan geven. De ondertekening vond plaats bij de MediaMarkt in Den Haag, één van de deelnemende winkelketens.

Informatie-uitwisseling
‘Succesvolle opsporing en vervolging begint met het vergaren en delen van informatie. Op het gebied van de aanpak van mobiel banditisme, is met het GIO-convenant weer een goede stap gezet’, aldus Jet Hoogendijk, hoofdofficier van justitie Midden-Nederland.

Bij het verzamelen van gegevens houdt de stichting GIO uiteraard rekening met bestaande (privacy)wetgeving. Winkeliers delen geanalyseerde en gebundelde informatie die zij zelf hebben verzameld met politie en OM. Die beoordelen daarop deze informatie en maken op basis hiervan keuzes over het vervolg. Politie en OM delen alleen algemene informatie met Stichting GIO, zoals de stand van zaken van een onderzoek. “Voor winkeliers is het een enorme stap in de goede richting dat er nu een integraal landelijke aanpak tegen mobiele bendes komt. Winkeliers lopen jaarlijks honderden miljoenen euro’s schade op door deze bendes. Door landelijk samen te werken en bepaalde gegevens te delen, kunnen bendes eerder worden ontmaskerd en aangepakt en winkeliers sneller worden gewaarschuwd”, aldus Bert van Steeg van Detailhandel Nederland, dat een voortrekkersrol speelt in de stichting GIO.
“Georganiseerde winkeldiefstallen door mobiele bendes zorgen voor veel overlast en hoge kosten in onze maatschappij. Door onze krachten te bundelen en goed te registreren, kunnen we deze vorm van criminaliteit beter en eerder onderkennen, waardoor wij effectiever zijn in opsporing”, aldus Frans Kooiman, hoofd dienst regionale informatie organisatie (DRIO) in de eenheid Oost-Brabant.

Taskforce Mobiel Banditisme
Mobiel Banditisme is een fenomeen waarbij rondreizende, internationale groepen criminelen zich bezighouden met (gewelddadige) delicten, zoals diefstal, overvallen en inbraak. Sinds juli 2018 is een Taskforce Mobiel Banditisme ingesteld die als doelstelling heeft Nederland onaantrekkelijk te maken voor deze bendes door hen steviger aan te pakken. De stichting GIO en het Waarschuwingsregister zijn hier onderdeel van. De partijen in deze Taskforce zijn het OM, politie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ministerie van Justitie en Veiligheid, Detailhandel Nederland (DHN) en Transport en Logistiek Nederland (TLN).


Deel dit bericht:


Careality