Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
25 september 2018

Kosten pinnen verder gedaald door contactloos betalen

De kosten van een gemiddelde pintransactie voor een ondernemer zijn de afgelopen 3 jaar verder gedaald. Deze daling is voor een belangrijk deel het gevolg van het toenemend gebruik van contactloos betalen. Contactloos betalen zorgt ervoor dat betalingen sneller gaan. Dat werkt door in de kosten van het pinnen. Een gemiddelde contante betaling is voor een ondernemer inmiddels 70% duurder dan een gewone pinbetaling. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen naar de kosten van het toonbankbetalingsverkeer in 2017. Zo meldt Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen in een persbericht aan Careality.

Horeca en markt maken inhaalslag
Het totaal aantal transacties in het toonbankbetalingsverkeer steeg ten opzichte van 2014 met 4% (naar 6.065 miljoen). Daarbinnen steeg het aantal pintransacties met 26% en daalden contante transacties met 17%. Deze beweging zien we in alle sectoren en dat heeft een gunstig effect op de kostenontwikkeling.

Met name binnen de horeca en op de markt is de mogelijkheid om te pinnen sterk gegroeid de afgelopen periode. In de horeca wordt de pinpas bij 92% van alle horecagelegenheden geaccepteerd, terwijl dat in 2014 nog 80% was. Bij de ambulante handel geldt dat inmiddels 85% van de kooplieden de pinpas accepteert (2014: 55%).

Contante betaling 70% duurder dan een pinbetaling
Een gemiddelde contante betaling kost een ondernemer inmiddels  €0,29, een gemiddelde pinbetaling €0,17. Ten opzichte van 2014 zijn de gemiddelde kosten van contante betalingen 16% gestegen en die van pinbetalingen 11% gedaald. Een contante betaling is inmiddels 70% duurder dan een pinbetaling.

Kostendruk betalingsverkeer 2014-2017 gelijk gebleven
De totale kosten van het betalingsverkeer bij alle toonbankinstellingen (detailhandel, horeca, tankstations en ambulante handel) houden gelijke tred met de totale bestedingen bij de toonbankinstellingen en stegen tussen 2014 en 2017 licht. De totale kosten stegen in 2017 met 6% naar €1,415 miljard. De kostendruk – de kosten uitgedrukt als percentage van de omzet – is over de jaren heen nagenoeg gelijk gebleven met 1,2%.

Ondanks de dalende aantallen contante transacties komt het grootste deel van de kosten nog steeds voor rekening van contante betalingen (€697 miljoen). Pinbetalingen kosten in totaal € 561 miljoen, terwijl het aantal pinbetalingen inmiddels meer dan de helft van alle betalingen uitmaakt.


Deel dit bericht:


Careality