Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
6 november 2018

Kruidvat en Trekpleister maken als eerste werkgevers landelijke afspraken voor werving van medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt

A.S. Watson Benelux, de moedermaatschappij van Kruidvat en Trekpleister heeft vandaag met 33 arbeidsmarktregio’s een overeenkomst ondertekend waarin zij afspreken zich in te zetten voor een sterke vereenvoudiging van de werving van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad Arbeidsmarkt heeft dit proces begeleid. A.S. Watson is met dit initiatief de eerste landelijk opererende werkgever in Nederland. Het maken van eenduidige afspraken met de arbeidsmarktregio’s, past binnen de ambitie van de drogisterijketens om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven in één van haar winkels aan de slag te gaan.

Doordat de winkelketen erin is geslaagd om in 33 van de 35 arbeidsmarktregio’s dezelfde afspraken te maken, is sprake van een sterke vereenvoudiging van het wervingsproces. Met ruim 1.000 Kruidvat-winkels en 200 Trekpleister-winkels in 380 gemeenten is dit een grote stap vooruit in de werving van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de drogisterijketens.

“Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. We focussen ons hierbij op de talenten die elke medewerker heeft en kijken vooral naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen, vertelt Jan Carel Uylenberg, directeur Human Resources A.S. Watson. “Veel bedrijven lopen tegen administratieve lastendruk aan als gevolg van het versnipperde beleid in gemeenten. Met deze overeenkomst zijn arbeidsmarktregio’s van hun eigen afspraken afgeweken om voor A.S. Watson onder landelijke uniforme voorwaarden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werven en te plaatsen”. Met de ondertekening van deze intentieverklaring vervullen wij een belangrijke voorbeeldfunctie voor andere landelijk opererende werkgevers in Nederland”.

Om haar doelstellingen te realiseren, heeft A.S. Watson de handen ineengeslagen met het Schakelpunt Landelijke Werkgevers. “Werkgevers met vestigingen in verschillende gemeenten die mensen een met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen, willen uniforme afspraken kunnen maken met UWV en gemeenten. Met UWV konden al landelijke afspraken worden gemaakt voor doelgroepen van UWV. Het Schakelpunt verbindt ook de gemeenten hieraan, en is daarom een belangrijk loket voor landelijk opererende werkgevers. We ondersteunen gemeenten, UWV en arbeidsmarktregio’s bij het maken van regio-overstijgende afspraken ten behoeve van landelijke werkgevers die uitkeringsgerechtigden in dienst willen nemen. Zo benutten we gezamenlijk meer baankansen”, vertelt Tanja Willemsen, projectleider Schakelpunt Landelijke Werkgevers. “We zijn erg blij dat Kruidvat en Trekpleister als eerste retailers in Nederland samen met ons het initiatief hebben genomen om een landelijke implementatie vorm te geven voor de werving van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hopen dat veel andere bedrijven dit voorbeeld zullen volgen”, aldus Mary van de Looij, adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers.


Deel dit bericht:


Careality