Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
19 december 2018

Bijzonder congres 75 jaar Pharmacon

Stichting Pharmacon bestaat 75 jaar en viert deze mijlpaal met een bijzondere bijeenkomst. Op 19 maart 2019 organiseert de exameninstantie een congres dat de huidige en toekomstige visie op het beroep van drogist centraal zet. “We trekken tijdens het congres verrassende conclusies waar de branche mee vooruit kan”, zegt voorzitter Jalmar Wesselink.

Wie jarig is, trakteert. Pharmacon geeft daar op een geheel eigen wijze invulling aan. Tijdens het congres worden namelijk de uitslagen van drie onderzoeken bekendgemaakt die in opdracht van Pharmacon zijn verricht. “De onderzoeken zijn ons cadeau aan de branche”, aldus Wesselink. “Onderzoeksbureau Initial Concept heeft bij drie verschillende doelgroepen een onderzoek naar de positie van de drogist verricht. Ten eerste is onderzocht hoe de consument de drogist ziet en wat hij van deze beroepsgroep verwacht. Ook hebben we de mening van huisartsen over de drogist in beeld gebracht. Huisartsen willen dat patiënten meer eigen regie nemen in hun gezondheid; hoe staan zij er dan bijvoorbeeld tegenover om patiënten met kleine kwalen door te verwijzen naar de drogist? Als derde hebben we bij drogisten zelf onderzocht hoe zij denken dat de consument hen ziet en wat hun toekomstvisie op het vakgebied is.”

Interessante conclusies
Volgens Wesselink kunnen uit de drie onderzoeken interessante conclusies worden getrokken. “We hebben de resultaten op elkaar afgestemd en verbanden gelegd. Sluiten de visies op elkaar aan of zit er een kloof tussen? Daaruit komen boeiende bevindingen voort die tijdens het congres gepresenteerd worden door Ivan Wolffers, een bekend schrijver, arts en hoogleraar met een sterke visie op gezondheid en eigen verantwoordelijkheid.” Oud huisarts Tom van ’t Hek is de dagvoorzitter van het congres. Van ‘t Hek staat erom bekend dat hij met zijn brede maatschappelijke kennis en sterke vocabulaire zorgt voor dynamische interactie met zijn toehoorders.

De discussie aangaan
Voor het congres is een unieke doelgroep uitgenodigd die bestaat uit drogisten, werkgevers, huisartsen, consumenten, leveranciers, zorgverzekeraars, opleiders en overheid. “Alle stakeholders zijn vertegenwoordigd onder de genodigden”, vertelt Wesselink. “We willen niet alleen informatie overdragen, maar ook de discussie aangaan en conclusies trekken. Er is een discussiepanel samengesteld uit drogisten, huisartsen en consumenten. Samen met de aanwezigen kunnen zij ingaan op de perceptie van de verschillende partijen. Waar zitten overlappingen, waar zitten hiaten en waar zitten verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden? We spelen tijdens het congres in op stappen die in de toekomst gezet kunnen worden om met de overeenkomsten of verschillen aan de gang te gaan.”

Kansen en bedreigingen
Pharmacon heeft als exameninstantie voor een opvallend strategische insteek van het congres gekozen. “Ons belang en bestaansrecht is direct gekoppeld aan de positie van de drogist. De rol van Pharmacon is de afgelopen 75 jaar sterk veranderd. In het begin was er een vergunning per verkooppunt vereist en fungeerden wij meer als waakhond van de branche. Sinds de nieuwe invulling van de geneesmiddelenwet in 2007, is er een kwalificatie van de beroepsbeoefenaars nodig en heeft Pharmacon als een van de exameninstanties de verantwoordelijkheid om het kennisniveau binnen de wettelijke kaders te waarborgen. We zien kansen en bedreigingen in de positionering van de drogist. Als de ontwikkeling zoals AH die heeft ingezet met de verkoop van UAD-zelfzorggeneesmiddelen via een drogist op afstand, zich voortzet, dan heeft dat directe impact op het invullen van verantwoorde zorg door de drogist. Aan de andere kant biedt het toenemende belang van preventie de drogist kansen om meer dan productgericht te adviseren over gezondheid en kleine kwalen die voor zelfzorg in aanmerking komen. In dat geval is er verruiming van de kennis nodig, dus zouden de opleidingen en examinering een tandje hoger moeten worden gezet. Het beroep van drogist kan meer inhoud krijgen, en dan zie ik ook een register voor me zodat de consument kan zien wie welke kwalificaties heeft in de drogisterij.”

Zichtbaar maken
Het benutten van de kansen is volgens Wesselink het meest reële scenario voor de branche. “We hebben in Nederland een uniek systeem waar we zuinig op moeten zijn. Uit diverse onderzoeken, zoals de laatste Pijnpeiling door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik, blijkt dat de consument deskundig en persoonlijk advies op prijs stelt bij de aanschaf van zelfzorggeneesmiddelen. De drogist heeft duidelijk toegevoegde waarde als voorportaal van de zorg, maar moet dat wel beter zichtbaar maken. Hoe? Dat zullen we op het congres toelichten. Het laden van het beroep ligt bij de werkgevers en verandering begint met de behoeften van de consument. Onze examens sluiten daar vervolgens op aan.” Pharmacon grijpt het 75-jarige jubileum aan als een ijkmoment voor de positie van de drogist. “Met de onderzoeken als cadeau voor alle stakeholders brengen we graag de discussie op gang. De interessante conclusies geven routes aan die de branche kan betreden, en het is aan de markt of die paden ook daadwerkelijk bewandeld worden.”

Interesse?
Het congres ’75 jaar Pharmacon, daar worden drogisten wijzer van’ vindt plaats op 19 maart 2019 in het Media Plaza van de Jaarbeurs Utrecht van 13.30 tot 18.00 uur. Na het congres is er tijd voor een feestelijke borrel. Deelname aan het congres is gratis. Wilt u deze bijeenkomst ook graag bijwonen? Stuur dan een mail naar jubileum@pharmacon.nl.

Sprekers:

  • Dagvoorzitter Tom van ’t Hek
  • André de Heer, Initial Concepts
  • Ivan Wolffers, arts en hoogleraar

Deel dit bericht:


Careality