Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
18 oktober 2019

Rotte eieren, levensgevaarlijk!

Waterstofsulfide wordt ook wel aangeduid met H2S en is een giftig gas dat een sterke geur heeft wat lijkt op de geur van rotte eieren. De herkenbaarheid van de geur van H2S is alleen bij zeer lage concentraties waar te nemen. Bij hoge concentraties of langdurige blootstelling kan men de geur van H2S minder goed ruiken omdat de geurgevoeligheid minder wordt.

Rottingsproces
H2S ontstaat door het rottingsproces van organische stoffen die zwavelhoudend zijn. H2S is giftig wanneer deze stof wordt ingeademd door mensen en dieren. Zelfs wanneer lage concentraties van deze stof worden ingeademd over een lange periode is waterstofsulfide gevaarlijk. De concentratie van een H2S wordt aangeduid in ppm. Een ppm is één duizendste deel van een promille (1 op miljoen) van een totale massa. Waterstofsulfide gevaren bij verschillende concentraties zijn aangegeven bij effecten H2S.

Effecten H2S
De schadelijke effecten die ontstaan bij blootstelling aan H2S nemen toe naarmate de H2S concentratie hoger wordt. Een zeer hoge concentratie van H2S kan zelfs leiden tot een directe dood bij inademing. Ook de duur of periode waarin men is blootgesteld aan H2S is van invloed op de schadelijke effecten.

  • 0,1 ppm. De geur van H2S is voor mensen waarneembaar.
  • 5,0 ppm. Er is een sterke geur waarneembaar die op de geur van rotte eieren lijkt.
  • 50 ppm. Er ontstaan fysieke klachten in de vorm van ontsteking en irritatie van de ademhalingsorganen.
  • 100 ppm. De ademhalingsproblemen worden heviger. Men begint met hoesten en krijgt een onregelmatige ademhaling. Hierbij kan men ook speeksel en slijm opgeven. Er kunnen bloedingen ontstaan. Blootstelling aan een H2S concentratie tussen de 8 en 24 uur kan de dood tot gevolg hebben.
  • Vanaf 500 ppm. Het lichaam van een mens reageert hevig op deze concentratie H2S. De gevolgen zijn hevig hoesten. Er ontstaan hartkloppingen en ademen wordt moeilijk. Er ontstaan uiteindelijk bloedingen en bij een voortdurende blootstelling tussen een 0,5 uur en 1 uur zal men sterven.
  • 800 ppm. Men raakt bij deze H2S concentratie bewusteloos. De dood zal intreden binnen twee minuten.
  • 1000 ppm. Bij deze concentratie zal men onmiddellijk bewusteloos raken en meteen sterven.

H2S is zwaarder dan lucht en kan daardoor in besloten ruimtes blijven hangen zoals bijvoorbeeld in kruipruimten. H2S is een stof die in bepaalde concentraties voor een bepaalde duur ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid. Neem meteen actie bij signalering van waterstofsulfide. Een luchtonderzoek geeft aan wat voor gas in een ruime hangt en of er sprake is van H2S. Ook de bron kan dan onderzocht worden.


Deel dit bericht:


Careality