Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
24 augustus 2020

KNDB // In Memoriam Henk Olieslagers

Hiermee geven wij kennis van het overlijden van de heer

Henk Olieslagers

op maandag 17 augustus 2020


IN MEMORIAM

Henk was van 1986 tot 1996 bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Drogisten Organisatie, de statutaire voorganger van de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond, alwaar hij van 1990 t/m 1996 de functie van voorzitter bekleedde. Na zijn aftreden heeft Henk tot en met 2003 de KNDB nog vertegenwoordigd binnen commissies o.a. van MKB-Nederland.

Tijdens het 100-jarig jubileum van de toenmalige NDO in maart 1994, waarbij de organisatie het predikaat Koninklijk ontving, werd Henk geridderd door de toenmalige burgemeester van Utrecht Ivo Opstelten en ontving hij het daarbij behorende lintje met de versierselen.

Henk heeft veel bereikt voor de brancheorganisatie en was onder andere de aanjager van de fusie tussen de Koninklijke Nederlandse Drogisten Organisatie (KNDO) en de Nederlandse Christelijke Drogisten Bond (NCDB). Maar ook de stuwende kracht achter het ontstaan van het vakblad voor werknemers: ‘Lijfblad’.

Henk was een zeer charismatische, markante, enthousiaste, aimabele man. Bestuurder in hart en nieren, vanuit de organisatie afgevaardigd in diverse gremia, ging met collega-ondernemers op diverse studiereizen en beschikte over een immer parate kennis van zaken.

Henk heeft meer dan één steen verlegd in een rivier op aarde. Zo herinneren wij hem.

Wij wensen zijn kinderen Paul en Loes en de familie bijzonder veel kracht en sterkte toe met het dragen van dit verlies.

Bestuur en secretariaat
Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond


Deel dit bericht:


Careality