Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
1 februari 2023

Veegwet aangenomen

Op dinsdag 31 januari 2023 heeft de Tweede Kamer de Veegwet met daarin de kwestie over de IPad-drogist aangenomen. Een grote minderheid had stevige bezwaren. Het amendement van Joba van den Berg van het CDA en de latere toevoeging samen met Maarten Hijink (SP) die deze bezwaren weergaven, zijn echter afgewezen. De wetgeving zal nu nog door de Eerste Kamer aangenomen of verworpen moeten worden. Dit schrijft het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) vandaag op drogisterijsite.nl.

Momenteel beperkt artikel 62 van de Geneesmiddelenwet de verkoop van UAD-geneesmiddelen door drogisten tot ‘drogisten die in een drogisterij of in een ander verkooppunt van UAD-geneesmiddelen hun beroep uitoefenen’. Het wetsvoorstel uit de Veegwet doet de volgende toevoeging: “of die voor dat verkooppunt hun beroep uitoefenen en vanuit het verkooppunt, daaronder begrepen een verkooppunt van waaruit UAD-geneesmiddelen worden aangeboden voor verkoop of afstand als bedoeld in artikel 67a, via een digitaal communicatiemiddel oproepbaar zijn.” Daarmee wordt de IPad-drogist door de  minister mogelijk gemaakt.

Een meerderheid van de Tweede Kamer legt hiermee de zorgen en bezwaren van zorginstanties en consumenten- en patiëntenvertegenwoordigers naast zich neer. Zo hebben Consumentenbond, Federatie van Nederlandse Trombosediensten, Harteraad, apothekersorganisatie KNMP, verloskundigenorganisatie KNOV, huisartsenorganisaties LHV en NHG, Maag Lever Darm Stichting, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nierstichting en Trombosestichting, Instituut Verantwoord Medicijngebruik IVM, tien hoogleraren Farmacie onder leiding van professor Marcel Bouvy, professor Marcel Levi, hoogleraar bestuursrecht professor Herman Bröring en 113-zelfmoordpreventie duidelijk hun zorgen geuit over het breder beschikbaar maken van UAD-geneesmiddelen.

De wetswijziging die nu door de Tweede kamer is aangenomen, laat nog veel vragen open. Het CBD zal de komende tijd eraan werken om meer duidelijkheid te krijgen. Ook zullen we met veel belangstelling het proces naar de Eerste kamer volgen.

Problemen voorkomen
CBD-directeur Jos Jongstra: “We zijn net als de boven vernoemde partijen teleurgesteld en bezorgd. Het is ook een belediging naar alle vakmensen in de winkels. Drogisten ervaren elke dag weer dat zij dankzij hun deskundige, persoonlijke en face-to-face advies bij de verkoop van UAD-geneesmiddelen gezondheidsproblemen voorkomen. Meer dan tienduizend goed opgeleide drogisten geven jaarlijks 64 miljoen gezondheidsadviezen en voldoen aan de wettelijk vereiste verantwoorde zorg. Zij blijven investeren in opleiding, certificering en veiligheid, zoals zij altijd hebben gedaan. Daarom laten we de consument die zijn gezondheid serieus neemt, nu met onze publiekscampagne weten dat zij voor het juiste product PLUS een deskundig advies bij de gecertificeerde drogist terechtkunnen, te herkennen aan de Groene Plus.”


Deel dit bericht:


Careality