Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
8 maart 2017

Dief slaat steeds vaker toe in winkels

Inmiddels betreft 7,9 procent van alle vermogenscriminaliteit die in Nederland wordt gepleegd, een winkeldiefstal. In 2010 was dat 6,1 procent. De nieuwste cijfers tonen aan dat de totale vermogenscriminaliteit weliswaar daalt, maar dat dit nauwelijks geldt voor het aantal winkeldiefstallen dat bij politie wordt gemeld. Bert van Steeg, secretaris winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland: “Als je daarbij bedenkt dat de politie onlangs zelf constateerde dat de aangiftebereidheid van deze vormen van criminaliteit met ongeveer 23 procent fors is gedaald de afgelopen jaren, dan geeft dat ons reden tot grote zorgen.” Detailhandel Nederland pleit voor een gezamenlijke en nieuwe aanpak. Dit meldt Detailhandel Nederland in een persbericht aan Careality.

Eén op de zeven winkeldieven uit Oost-Europa
Grofweg komen twee typen daders de winkel binnen. In de aangiftecijfers is sprake van een oververtegenwoordiging van Oost-Europeanen, bijna 15 procent van het totaal.1 Van Steeg: “In Nederland zijn honderden van deze bendes actief, vaak vanuit het voormalige Oostblok. Zij gebruiken ook steeds nieuwe hulpmiddelen. Zo hield een winkelier onlangs iemand staande met een geprepareerde zak chips. Werkelijk te gek voor woorden.” Circa dertig procent van alle schade door winkeldiefstallen wordt veroorzaakt door georganiseerde bendes. Naast de georganiseerde bendes bestempelt Detailhandel Nederland de gelegenheidsdieven als belangrijkste type dader. Het gaat om diefstallen met een relatief kleine schade, maar om enorme aantallen.

Ook prioriteit voor preventie
Winkeliers investeren fors in het voorkomen van winkeldiefstallen en andere criminaliteit. Het is voor Detailhandel Nederland een optie om hierover extra afspraken te maken met politie en justitie. In het geval dat opsporing nodig is, zou politie prioriteit kunnen geven aan winkeliers die aantonen werk te maken van beveiligingsmaatregelen.

Oproep tot actie
Detailhandel Nederland roept een volgend kabinet dan ook op om van de aanpak van winkeldiefstal topprioriteit te maken. Van Steeg: “Dan gaat het in ieder geval om twee onderwerpen. Ten eerste moeten we veel beter samenwerken om georganiseerde bendes aan te pakken. Daarbij moeten politie en openbaar ministerie landelijk capaciteit beschikbaar stellen en moeten nieuwe mogelijkheden, zoals moderne camerasystemen en zoekmethoden, veel beter worden benut. Ten tweede moet de administratieve rompslomp uit het aangifteproces. Gebruik de technologische middelen die er zijn en zorg vooral dat goede dienstverlening bovenaan de agenda staat.” Om deze boodschap kracht bij te zetten organiseert Detailhandel Nederland vandaag een werkbezoek in een supermarkt in Scheveningen waar aandacht zal worden besteed aan winkeldiefstallen door georganiseerde bendes.

(foto’s: archief Careality)


Deel dit bericht:


Careality