Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
19 augustus 2021

Stichting FAD: Waarschuwingsregister beperkt schade door interne fraude

In 2020 werd het Waarschuwingsregister van Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) 570.931 keer geraadpleegd door aangesloten Retail bedrijven. In deze lijst worden mensen geregistreerd die bewezen intern gefraudeerd hebben. Afgelopen jaar was er sprake van 1.046 treffers. Dit is het hoogste aantal sinds de oprichting in 2005. Deze gegevens zijn gepubliceerd in het jaarverslag van stichting FAD dat vanmorgen door de heer Ben Swagerman, bestuurder van stichting FAD, is aangeboden aan Minister-president Mark Rutte. Dit meldt Stichting FAD in een persbericht aan Careality.

Stichting FAD vierde in 2020 haar 15-jarig jubileum. Het Waarschuwingsregister is uitgegroeid tot een begrip in de detailhandel en is dan ook niet meer weg te denken. De deelnemers gebruikten het Waarschuwingsregister afgelopen jaar actief.

‘In 2020 vielen er bijna 200.000 medewerkers onder de werkingssfeer van het register. We kijken terug op een bewogen jaar, waarin ook retail Nederland het zwaar te verduren kreeg. Dit mede doordat niet essentiële winkels gedwongen werden hun deuren te sluiten. Dat de detailhandel in beweging is blijkt duidelijk uit de cijfers in het verslag’ aldus Sylvia Torn, woordvoerder van Stichting FAD. Het Waarschuwingsregister werd in 2020 actief bevraagd en het aantal treffers dat dit opleverde was nooit eerder in het bestaan van het register zo hoog. Het aantal registraties in het Waarschuwingsregister lag in 2020 op 407. Dit ligt iets lager dan de jaren ervoor, maar laat zich verklaren door de winkelsluiting tijdens COVID-19.

Iemand komt in het Waarschuwingsregister als er sprake is van bewezen fraude en ontslag en hiervan aangifte is gedaan bij de politie. Bij registratie riskeert een frauderende winkelmedewerker voor maximaal vier jaar te worden uitgesloten van werk bij een groot deel van de detailhandelssector. Onder interne fraude wordt verstaan diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte of oplichting. De stichting FAD heeft voor onbepaalde tijd een verklaring van rechtmatigheid voor het delen van strafrechtelijke gegevens tussen deelnemers. Deze valt onder de bestaande privacywetgeving (AVG).

Consequente aanpak van interne fraude en toepassing van het Waarschuwingsregister zorgt voor een preventieve werking tegen interne fraude. De cijfers in het jaarverslag onderbouwen dat het werk van de FAD er voor zorgt dat de schade als gevolg van interne fraude sterk wordt teruggedrongen. Iedere treffer in het register betekent immers dat mogelijke schade wordt beperkt. Voor de winkelier heeft het register een dubbele werking; zowel preventief als repressief.

Aantal registraties in Waarschuwingsregister               407
Aantal treffers fraudeurs                                                1.046
Aantal aangesloten MKB-bedrijven                                  915
Aantal aangesloten grootwinkelbedrijven                         72
Aantal werknemers bij aangesloten bedrijven       200.000

(Foto: archief Careality)


Deel dit bericht:


Careality