Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
29 januari 2024

KNDB-CAO 2023/2024 algemeen verbindend verklaard

De KNDB-CAO 2023/2024 is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard.

Door de algemeenverbindendverklaring (avv) van CAO-bepalingen, gaan deze in beginsel gelden voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van deze CAO. Dat wil zeggen dat ook zelfstandige drogisterijondernemers die niet bij de KNDB zijn aangesloten, de KNDB-CAO op hun medewerkers moeten toepassen. Hiermee is er (weer) een gelijk speelveld ontstaan.

Het grootwinkelbedrijf is uitgezonderd op de KNDB-CAO.

De algemeenverbindendverklaring geldt per 24 januari 2024, de datum van publicatie in de Staatscourant.
Zie voor de bekendmaking: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-2637.html

De KNDB-CAO heeft een looptijd van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024. Het cao-boekje en de loonschalen zijn te downloaden van de KNDB-site.

Lonen per januari nominaal verhoogd
De schaallonen zijn per januari 2024 nominaal verhoogd met € 0,35 per uur. Deze verhoging geldt ook voor medewerkers die bovenschaals verdienen.

Check de site kndb.org tabblad personeel voor de aangepaste loontabel, het meest recente boekje of bijvoorbeeld de tekst van het onderhandelingsresultaat.


Deel dit bericht:


Careality