Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
25 maart 2017

Weinig zelfzorgadvies door huisartsen. Overheid moet zelfzorg stimuleren

Huisartsen geven in slechts 14 procent van de gevallen een zelfzorgadvies aan patiënten die op consult komen met kleine kwalen. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim duizend consumenten, uitgevoerd door Multiscope naar aanleiding van het Ecorys-onderzoek naar zelfzorg bij kleine kwalen. Zo schrijft Neprofarm in hun Zelfzorg Nieuwsbrief, maart 2017, editie 4.

Multiscope onderzocht waarom consumenten voor eenvoudige gezondheidsklachten naar de huisarts gingen en wat de huisarts vervolgens deed. 40 procent van de consumenten wist niet hoe ze de klacht zelf konden oplossen en koos daarom voor huisartsbezoek. Bijna 25 procent wilde zekerheid krijgen over de klacht. Opvallend is dat voor meer dan 18 procent van de consumenten het verkrijgen van een receptgeneesmiddel de belangrijkste reden was om naar de huisarts te gaan. In maar liefst 85 procent van de gevallen werd dat ook door de huisarts gehonoreerd.

Van alle mensen die met eenvoudige gezondheidsklachten naar de huisarts gingen, kreeg 47 procent een recept, slechts 14 procent kreeg een zelfzorgadvies en in 9 procent van de gevallen besloot de huisarts nog even af te wachten. Toch zegt 61 procent van de patiënten die een recept kregen, tevreden te zijn geweest wanneer ze een zelfzorgadvies hadden gekregen want voor hen is het belangrijkst dat ze van hun klacht afkomen.

OVERHEID MOET ZELFZORG STIMULEREN

Overheid en ook zorgverzekeraars moeten zelfzorg meer en beter onder de aandacht van de consument brengen. Bovendien moet vanwege het enorme besparings-
potentieel, zelfzorg prioriteit krijgen in de nieuw af te sluiten Zorgakkoorden. Dat zijn enkele van de aanbevelingen van Neprofarm naar aanleiding van het Ecorys-onderzoek naar zelfzorg bij kleine klachten. Het onderzoek en de aanbevelingen werden 23 maart aangeboden aan Directeur-Generaal Curatieve Zorg Bas van den Dungen.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat stimuleren van zelfzorg leidt tot betere patiëntenzorg. Het optimaal inzetten van zelfzorg bij kleine kwalen verlaagt de druk op de huisartspraktijk waardoor huisartsen meer tijd krijgen voor complexere zorg en overname van taken uit de tweede lijn. Huisartsen kunnen hier zelf ook in sturen, vindt Neprofarm: de artsenorganisaties kunnen zelfzorg bij kleine kwalen stimuleren bij hun leden. Verder vindt Neprofarm dat kleine kwalen ook onderwerp van het regulier farmacotherapeutisch overleg (FTO) moeten zijn tussen huisarts en apotheker. Apothekersassistenten moeten bovendien de patiënt adviseren om zelfzorgmiddelen te kiezen wanneer die mogelijkheid er is. Dit kan extra gestimuleerd worden door de vergoeding van geneesmiddelen waarvoor ook een vergelijkbaar zelfzorggeneesmiddel beschikbaar is te schrappen. Neprofarm pleit er ook voor om de afleverstatus van bepaalde groepen receptgeneesmiddelen die nu vaak worden voorgeschreven bij kleine kwalen te heroverwegen. Deze zouden dan vrij verkrijgbaar moeten worden.

Verder vindt Neprofarm het belangrijk dat de zelfredzaamheid van de consument/patiënt wordt vergroot. De branchevereniging roept partijen op (online) informatie over zelfzorg en eenvoudige gezondheidskwalen optimaal in te zetten, en gebruik te maken van kennis en kunde van apothekers(assistenten) en drogisten. Wijs het publiek op de mogelijkheid om bij kleine kwalen eerst voor advies naar apotheek of drogisterij te gaan, alvorens de huisarts te raadplegen, is het advies. Laat zorgverzekeraars de consument/patiënt nadrukkelijker informeren over het feit dat medicatie onder het eigen risico valt en daarmee voor de helft van de bevolking voor eigen rekening komt. Zelfmedicatie kan vaak een prima alternatief bieden.

(beelden: Neprofarm oktober 2013 en september 2015)


Deel dit bericht:


Careality