Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
12 juni 2019

Marten Hummel (CBD): “Overheid ziet rol voor de drogist bij medicatieveiligheid weggelegd”

Het CBD is als vertegenwoordiger van de drogisterijbranche door het ministerie van VWS uitgenodigd om deel te nemen aan de Alliantie Medicatieveiligheid. Zo’n 50 zorgorganisaties waren aanwezig bij de startup van 4 juni. “Het is bijzonder en voor het eerst dat we voor zo’n overleg zijn uitgenodigd. Dat geeft aan dat de overheid een rol voor de drogist bij de medicatieveiligheid ziet weggelegd”, zegt Marten Hummel, directeur CBD. Dit meldt het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) vandaag op hun website drogistensite.nl.

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1.000 mensen en worden bijna 50.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen door foutief medicijngebruik. Dat aantal moet drastisch omlaag, vindt VWS. In opdracht van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) werkt de Alliantie Medicatieveiligheid de komende maanden aan een gezamenlijke aanpak. Alle partijen betrokken bij het voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik van medicijnen zijn in de alliantie vertegenwoordigd. Bijzonder is dat ook de drogisterijbranche is aangeschoven bij dit overleg.

Veiligheid zelfzorggeneesmiddelen
Hummel: “De start-up van de Alliantie stond vooral in het teken van kennis delen en aangeven wat er in het werkveld al gebeurt op het gebied van medicatieveiligheid. De bedoeling is dat er op bestaande initiatieven wordt voortgebouwd. Daarbij kregen de rol ook zelfzorgmedicijnen de aandacht, want ook dat is medicatie. Wij hebben kunnen laten zien wat drogisten ondernemen om het veilige gebruik van zelfzorggeneesmiddelen te waarborgen. Omdat de consument de risico’s onderschat en zijn eigen kennis overschat, kan het gebruik van bijvoorbeeld paracetamol of ibuprofen risico’s voor de gezondheid opleveren. 80% van de zelfzorggeneesmiddelen wordt bij de drogist aangeschaft en we hebben met posters geïllustreerd hoe we verantwoorde zorg leveren volgens de Nederlandse Drogisten Norm (NDN). En dat we dankzij de Drogisten Zelfzorgstandaarden, advieskaarten, WASA-vragen, kassacheck en continue nascholing dezelfde adviezen geven als huisartsen (doktersassistentes) en apotheken en iemand naar een huisarts verwijzen als dat nodig is.

We hebben laten zien dat we daarin ook nieuwe initiatieven nemen om de veiligheid verder te verbeteren. Bijvoorbeeld door in juni te beginnen met het ongevraagd geven van risicowaarschuwingen bij het afrekenen van zelfzorggeneesmiddelen met een verhoogd risico en middels de Proeftuin te onderzoeken hoe we de afstemming tussen drogist, huisarts en apotheker kunnen verbeteren. De huisarts en apotheker kunnen zo een completer beeld van het medicatiegebruik van de patiënt krijgen, wat de veiligheid bevordert. Ook wordt onderzocht hoe de samenwerking kan bijdragen aan het ontlasten van de drukbezette huisarts.”

Toenemend gebruik
Het probleem van foutief medicijngebruik groeit mee met het toenemende gebruik van medicijnen en de vergrijzing. De start up van 4 juni was een eerste aanzet tot een gezamenlijke werkagenda van alle partijen van de Alliantie Medicatieveiligheid. Zij werken de komende maanden aan een totaalplan, waarbij wordt ingezet op drie thema’s: goede (elektronische) medicatieoverdracht; optimaliseren van medicijngebruik en meer samenwerking tussen alle disciplines. Het is de bedoeling dat er dit najaar concrete acties en doelstellingen worden opgesteld om het aantal incidenten terug te dringen.

Meer informatie over de alliantie medicatieveiligheid is ook te vinden via deze link

(bron: website CBD, drogistensite.nl)

In de juni uitgave van Careality verschijnt meer informatie over dit onderwerp.


Deel dit bericht:


Careality