Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>
30 mei 2017

Teken manifest Rookvrije Start op Wereld Niet Roken Dag

Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Dit is nu nog niet het geval. Bijna 9% van de Nederlandse vrouwen rookt nog dagelijks gedurende de zwangerschap. Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op onder andere vroeggeboorte, een laag geboortegewicht, doodgeboorte, wiegendood, luchtweginfecties, astma en overgewicht bij het kind. De Taskforce Rookvrije Start roept alle zorgprofessionals op om op 31 mei, Wereld Niet Roken Dag, het manifest te ondertekenen waarmee zij laten zien dat zij zich sterk willen maken voor een rookvrije start voor ieder kind.

Meer aandacht van zorgprofessionals
In de zorg is nog veel winst te behalen. Clasien van der Houwen, gynaecoloog en voorzitter Taskforce Rookvrije Start: “Het gaat om de gezondheid van het ongeboren en opgroeiende kind. We kunnen als zorgprofessionals het verschil maken door in gesprek te gaan met (aanstaande) ouders over het roken.” De Taskforce waarin de betrokken beroepsverenigingen zijn vertegenwoordigd, bevordert multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals met onder andere een e-learning module. Ook zet zij ambassadeurs in om de boodschap uit te dragen. Het ministerie van VWS ondersteunt dit initiatief.

Wereld Niet Roken Dag
Op Wereld Niet Roken Dag, 31 mei a.s., roept de Taskforce Rookvrije Start alle zorgprofessionals op om het manifest te ondertekenen. De ambitie: 10.000 ondertekenaars voor het einde van dit jaar. Een brede vertegenwoordiging heeft al getekend: gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden, kinderartsen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, huisartsen, stoppen-met-roken coaches en verslavingsartsen.

Het manifest kan getekend worden op www.rokeninfo.nl/rookvrijestart.

Meer informatie over de Taskforce Rookvrije Start vindt u op: www.rokeninfo.nl/rookvrijestart. Samen voor een rookvrije start!


Deel dit bericht:


Careality